• Feeds for #ict4sp

  ICT4Specials

  Deze website is een initiatief van de innovatiecel eSocialWork van de Katholieke Hogeschool Limburg en verzamelt praktijkvoorbeelden over de inzet van internettoepassingen in de begeleiding van mensen met een handicap.

  Onder de knop ‘internettoepassingen’ kan u verschillende methodieken raadplegen en eveneens zelf toevoegen.

  What’s in a name: eHealth

  Het internet is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Internettechnologie begint dan ook meer en meer een belangrijke plaats in te nemen in de zorg- en hulpverlening. In dit kader spreekt men regelmatig over het begrip ‘eHealth’.
  eHealth is de inzet van ICT in de zorg- en hulpverlening, niet enkel als vorm van gegevensdeling (tussen hulpverleners onderling) maar als een manier om het directe hulpverleningsproces tussen cliënt en hulpverlener te faciliteren. Een van de voordelen hierbij is dat de inzet van internettoepassingen empowerend werkt waardoor de cliënt met zijn hulpvraag centraal komt te staan en men vraaggestuurd kan (samen)werken. Over dit thema schreven Davy Nijs en Saskia Timmer een artikel.

  Nijs, D. & Timmer, S. (2012). Een verkenning van de mogelijkheden van eHealth als empowerende hulpverlening. Tokk, 3-4, p. 126-138. (PDF)

  Laat je inspireren

  Op vrijdag 24 mei 2013 organiseren we een inspiratiedag in Antwerpen.
  Klik hier voor meer info.

  Literatuur
  Klik hier voor meer literatuur.